Polisy oszczędnościowe – czyli oszczędzanie z ubezpieczeniem

Wszystkie wcześniej opisane na tej stronie rodzaje ubezpieczeń są produktami mającymi na celu zabezpieczenie, nie dają jednak nic jeżeli nic złego się nie zdarzy.

Mam tutaj na myśli ubezpieczenie na życie.

W praktyce nikt się nie ubezpiecza z myślą, że stanie się coś złego, chcemy jedynie aby w razie nieszczęśliwych zdarzeń losowych zostawić rodzinie środki do życia.
Płacona kwota z reguły jest bardzo niska. Jeżeli nie mamy jeszcze takiego ubezpieczenia, a zaczynamy się zastanawiać nad nim bądź nad inwestowaniem w swoją przyszłość warto przy okazji spytać o polisy oszczędnościowe.
Takie rozwiązanie gwarantuje nam możliwość oszczędzania i budowania kapitału na przyszłość oraz dodatkowo daje nam ubezpieczenie na życie.
Polisy oszczędnościowe są zupełnie innym produktem niż same ubezpieczenia, ponieważ zawarte w nich ubezpieczenia są jedynie dodatkiem.
Profesjonalni doradcy finansowi wiedzą w jaki sposób działają takie produkty i na pewno będą w stanie dobrze dostosować produkt do naszych potrzeb.
Należy zaznaczyć, że tego typu ubezpieczenia bardzo często wymagają dodatkowych badań lekarskich. Wynika to z faktu, że polisy oszczędnościowe z reguł są zawierane na dużo dłuższy okres niż zwykłe ubezpieczenie, 20 letni okres trwania umowy wcale nie należy do długich.
W kolejnym artykule postaramy się przybliżyć wybrany przykład takiej polisy oszczędnościowej.

Tags: , ,

poniedziałek, Styczeń 7th, 2013 dla par, dla singli, doradcy, ubezpieczenia Brak komentarzy

Ubezpieczenie OC samochodu

Samochód, przez wiele młodych osób przedmiot pożądania. Po kupnie okazuję się jednak, że jest wiele obowiązków związanych z jego posiadaniem.

Jednym z obowiązków właściciela jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC. Bez tego ubezpieczenia nie będziemy w stanie zarejestrować naszego samochodu. Jeśli jednak samochód jest już zarejestrowany na nas to pamiętajmy o przedłużaniu polisy ponieważ jej brak może nam przysporzyć wielu problemów.

Pierwszy problemem na jaki możemy się narazić to mandat. Policja podczas kontroli zawsze sprawdza ważność polisy OC, jeżeli nasza polisa jest nie ważna to zostanie na nas nałożony mandat w wysokości 3200 zł (kwota obowiązująca od 2013 roku).
Drugim dużo poważniejszym problemem będzie przypadek gdy spowodujemy stłuczkę lub wypadek z naszej winy. W takim przypadku, gdy nie posiadamy ubezpieczenia poszkodowany będzie dochodził odszkodowania od nas na drodze cywilnej. Z góry w takim przypadku jesteśmy na straconej pozycji, a odszkodowania mogą być bardzo wysokie w zależności od wyrządzonych szkód.
Trzecim, najmniej dotkliwym problemem jest to, że jeżeli posiadamy polisę oc i ona traci ważność, to gdy nie zgłosimy do ubezpieczyciela, że nie chcemy jej kontynuować, to zostanie ona przedłużona automatycznie na warunkach często mniej korzystnych niż nam się należą.

Powyżej przedstawione zostały powody, które pokazują, że należy posiadać ubezpieczenie OC.

Przed wyborem ubezpieczyciela należy wiedzieć, że:
należy wybrać najtańszą możliwą polisę na rynku. Droższa polisa nic nam nie daje, a suma ubezpieczenia zawsze jest taka sama ponieważ jest narzucona przez organy Państwowe. Jedynie poszkodowany może mieć problemy ze złym ubezpieczycielem, ale niestety to nie jest problem sprawcy. Jeżeli mamy ważną polisę OC to w zasadzie mamy problem z głowy. Oczywiście jeżeli prowadzący jechał pod wpływem alkoholu lub nie posiada prawa jazdy to w takim przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania i właściciel będzie musiał pokryć szkody z własnej kieszeni.

Ważne aby przy zawieraniu polisy podać prawdziwe dane. Jeżeli na przykład zataimy to, że prowadzić auto będzie młody kierowca (który ma prawo jazdy poniżej roku), to w przypadku spowodowania wypadku przez taką osobę ubezpieczyciel może odmówić wypłaty części bądź całości odszkodowania.

Tags: , , ,

poniedziałek, Styczeń 7th, 2013 dla par, dla singli, OC, ubezpieczenia Brak komentarzy

Czy warto ubezpieczać się od utraty pracy?

Ubezpieczenie się od utraty pracy wydaje się być rozważnym posunięciem. Niestety wyobrażenia o formie ochrony takiego ubezpieczenia często mijają się z prawdą. Wydawać by się mogło, że takie ubezpieczenie ochroni nas w każdej sytuacji utraty pracy i zabezpieczy nasze finanse przez cały „bez dochodowy” okres. Nic bardziej mylnego.

Najistotniejsze co należy wiedzieć o tym ubezpieczeniu to fakt, że jest ono dobrowolne. Banki często proponują je jako dodatkowe ubezpieczenie przy zawieraniu kredytu hipotecznego. Wielu klientów banków decyduje się na ubezpieczenie od utraty pracy, obawiając się cofnięcia kredytu w takiej sytuacji. Do tego jednak bank nie ma prawa. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi od 1 do 3% sumy kredytu. Na ogół jednorazowa składka wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taka kwota przeraża natomiast można ją rozłożyć na opłaty miesięczne doliczane do raty kredytu. Wtedy miesięcznie wynosi ona od kilku do kilkudziesięciu złotych. A taka kwota przeraża zdecydowanie mniej.

Zacznijmy jednak od początku. Nie każdy spełnia warunki do otrzymania takiego ubezpieczenia. Należy być zatrudnionym na podstawie umowy o prace co najmniej przez okres pół roku lub od co najmniej roku prowadzić działalność gospodarczą. Osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło lub na zlecenie nie mogą zawrzeć takiej umowy. Ubezpieczenie nie chroni nas przez pierwsze 30 – 90 dni w zależności od warunków umowy.

Nie każda sytuacja utraty pracy uprawnia nas otrzymania ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia obejmują jedynie sytuacje utraty pracy leżące po stronie pracodawcy. Jeśli utracimy pracę za porozumieniem stron lub na wniosek pracownika ubezpieczenie nie będzie nas chroniło. Ubezpieczyciel nie wypłaci nam ubezpieczenia również wtedy gdy zwolnienie będzie wynikało ze zwolnień grupowych lub w przypadku uzasadnionej likwidacji naszego stanowiska pracy. Również wygaśnięcie umowy na czas określony nie jest podstawą do otrzymania odszkodowania. Jeśli utrata pracy nie wynikała z naszej winy i uprawnia nas do otrzymania ubezpieczenia obowiązuje ono dopiero do chwili uzyskania przez nas statusu bezrobotnego.

Jeśli otrzymamy już ubezpieczenie ubezpieczyciel pokryje nasze raty kredytu przez okres od 6 do 12 miesięcy w zależności od umowy ubezpieczenia. Zdarza się, że ubezpieczenie pokrywa również koszty związane z samą nieruchomością (tzw. bill protection) np. czynsz, opłaty za prąd itp. Jeśli mamy szczęście to bank, w ramach promocji, zaproponuje nam ubezpieczenie od utraty pracy jednocześnie odstępując od swojej prowizji za udzielenie kredytu. W takiej sytuacji na pewno warto się ubezpieczyć. A czy warto, czy nie warto się ubezpieczać to każdy musi zdecydować sam.

Tags: , ,

niedziela, Grudzień 2nd, 2012 dla par, rodzinne, ubezpieczenia Brak komentarzy

AC – Ale o Co chodzi?

Posiadacz nowego, wymarzonego samochodu w euforii może się na moment zapomnieć. Na ogół jest to bardzo krótki okres czasu gdyż chce on jak najlepiej chronić swój wymarzony pojazd. Nie da się tego zrobić lepiej niż ubezpieczając go. Obowiązkowe jest nabycie ubezpieczenia OC, którego zadanie polega głównie na zabezpieczeniu innych uczestników ruchu przed naszymi błędami. Warunki i ceny umów OC w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych są podobne. Wynika to z tego, że zakres ubezpieczenia OC jest regulowany prawnie.

Zupełnie inaczej sprawy się mają odnośnie ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Obejmują one szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub części jego wyposażenia.    Zakres umów AC TU określają same, zatem kierowanie się wyłącznie ceną w celu zawarcia jak najkorzystniejszej umowy nie jest dobrym rozwiązaniem. Kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania i nie podpisujmy umowy jeśli dokładnie jej nie przeczytamy. Zapoznanie się z ofertami kilku ubezpieczycieli w tym wypadku jest wręcz obowiązkowe. Jeśli jakiś zwrot lub warunek budzi nasze wątpliwości zawsze dopytujmy. Najgorsze co możemy zrobić to założyć, że wiemy co autor miał na myśli. Jak podpiszemy umowę nikogo nie będzie interesowała nasza interpretacja. Np. część ubezpieczycieli wyraża udział posiadacza pojazdu w szkodzie kwotowo a reszta procentowo. Oznacza to, że poniżej określonej w ubezpieczeniu kwoty wszystkie szkody będziemy pokrywali całkiem sami. Pozostawmy sobie również wybór miejsca naprawy naszego samochodu.

Niektóre TU zastrzegają sobie w umowie naprawy jedynie w warsztatach autoryzowanych. Zdecydujmy sami czy chcemy nasze auto oddawać w ręce warsztatu autoryzowanego czy może zaufanego nam warsztatu nieautoryzowanego. W przypadku dopłaty do szkody cena będzie miała dla nas istotne znaczenie. I co najważniejsze nie zapominajmy o opłacaniu składek. Nieuregulowanie składki AC jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Niestety TU nie mają obowiązku przypominania nam o nieuregulowanej składce i w przypadku np. kolizji będziemy zmuszeni pokryć jej pełne koszty.

Podsumowując ubezpieczenie autocasco jest nieobowiązkowe, ale chcąc się nim dodatkowo zabezpieczyć obowiązkiem naszym jest dokładne i w pełni świadomie wybranie tego najlepszego.

Tags: , , , ,

poniedziałek, Wrzesień 10th, 2012 dla firm, dla singli, ubezpieczenia Brak komentarzy

Ubezpieczenie turystyczne

W obecnych czasach świat właściwie nie ma granic a odległości zmniejszyły się niemal do minimum.

Kontakt z człowiekiem oddalonym od nas o tysiące kilometrów nie jest już problemem.

Również łatwiej i szybciej można podróżować. Bez względu na to czy podróżujemy w celach zarobkowych czy wypoczynkowych warto ubezpieczyć podróż.
Polisy turystyczne obejmują pakiety ubezpieczeń. W dużej mierze wartość polisy zależy od kosztów leczenia. Wyjeżdżając na wakacje nikt nie zakłada choroby czy wypadku. Niestety takie przypadki się zdarzają. Zakres ubezpieczenia turystycznego powinien ponadto zawierać ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Zwróćmy uwagę czy ubezpieczenie obejmuje koszty związane z opieką nad dziećmi w trakcie leczenia lub koszty pobytu pantera za granicą w trakcie leczenia.

Ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom trzecim. Obejmują one przypadki szkód wyrządzonych przez dzieci, zwierzęta domowe czy zniszczenia wynajmowanego lokalu w czasie podróży.
Jeśli lubimy spędzać aktywnie czas dobrze aby ubezpieczenie obejmowało utratę sprzętu sportowego (w wyniku kradzieży lub innych zdarzeń losowych), ryzyko związane z uprawianym sportem a także zabezpieczać osoby trzecie w związku ze spędzaniem przez nas aktywnie czasu.

Istotne aby ubezpieczenie obejmowało szkody związane z utratą lub zniszczeniem naszego bagażu czy, co istotniejsze, dokumentów. Powinno także zabezpieczyć nas przed konsekwencjami przerwanych lub odwołanych imprez turystycznych czy przerwania samej podróży. To samo tyczy się problemów z noclegiem.

Generalnie polisa turystyczna powinna za nas przewidzieć trudne sytuacje i zabezpieczyć nas przed nimi. Dzięki temu będziemy mogli wypoczywać, bawić się i nie martwić konsekwencjami. Choć lepiej zawsze mieć głowę na karku.

Tags: , ,

niedziela, Lipiec 22nd, 2012 dla firm, dla singli, ubezpieczenia Brak komentarzy